0

Fundacja Afirmacja Rozwoju

Nasza misja

Misją Fundacji AFIRMACJA ROZWOJU jest rozpowszechnianie wartości na rzecz rozwoju osobistego, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz kreowanie idei Narodu jako dobra wspólnego wszystkich obywateli – niezależnie od statusu społecznego, przekonań, płci, wyznania czy koloru skóry. Poszukiwanie sposobów i ludzi przepełnionych pasją w szerzeniu wiedzy i pracy na rzecz wyrównywania szans. Współtworzenie, inicjowanie, inspirowanie, ale przede wszystkim budowanie szczęśliwego świata.

Okazjonalnie.com jest jednym z narzędzi jakie stosujemy w celu dotarcia do szerokiego grona odbiorców, a także budownia zaplecza finasowego dla naszej działalności statutowej. 

Statutowym celem Fundacji AFIRMACJA ROZWOJU jest działalność oświatowo-kulturalna oraz inicjowanie i wspieranie działań przyczyniających się do promowania edukacji i rozwoju osobistego. W tym celu prowadzimy działania mające propagować ideę samorozwoju. Tworzymy podwaliny społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację historyczną dzieci i młodzieży przekazując wiedzę w sposób inny niż w podręcznikach szkolnych. Tworzymy autorskie projekty i programy edukacyjne skierowane zarówno do dzieci, młodzieży oraz dorosłych i seniorów.

Idea samorozwoju nie jest uzależniona od wieku. To stan umysłu, dzięki któremu odkrywamy nowe możliwości, kierunki oraz przełamujemy przeszkody stawiane przez świat oraz samych siebie. Pomagamy przezwyciężać wewnętrzne blokady.

Każdy ma prawo do szczęścia i rozwoju, jednak często na naszej drodze napotykamy szereg barier, które nie pozwalają nam iść do przodu. Samorozwój jest jak nowe uniwersalne  narzędzie, które mamy przy sobie, a o którym albo nie wiemy, albo nie umiemy się nim posłużyć. Jesteśmy po to, aby to zmienić i pomagać w odkrywaniu możliwości jakie w nas są. Z nami je jesteś w stanie ruszyć na spotkanie wyzwań i zostać zwycięzcą!

Fundacja "Afirmacja Rozwoju"

51-145 Wrocław, Aleja Jana Kasprowicza 102,

NIP: 8952189859, Regon: 380378623

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem KRS: 0000733946.